Korišćenjem rentastanpodgorica.me portala (u daljem tekstu: Portal) prihvatate ove uslove korišćenja:

  • Saglasni ste da ćete koristiti Portal samo u zakonskim okvirima. Portal se ne smije koristi za slanje i objavljivanje materijala koji su agresivni, uvrijedljivi, nepristojni, prijeteći ili nezakoniti i koji krše autorska prava, prava na povjerljivost, privatnost i druga prava, kao i za širenje lančanih pisama i neželjene pošte;
  • Ne smijete zaobići, niti pokušati da zaobidjete mjere bezbjednosti, uključujući ometanje komunikacije sa Portalom na bilo koji način, ili pokušati da izmijenite sadržaj Portala, osim ako to nije izričito dozvoljeno;
  • Možete pogledati, kopirati ili odštampati strane sa Portala isključivo za lične, nekomercijalne svrhe. Bez izričite dozvole administratora, ne možete koristiti, modifikovati, kopirati, štampati, prikazivati, reprodukovati, distribuirati ili objavljivati informacije sa Portala;
  • Baner ka Portalu, kao i logo Portala možete uključiti na svoj sajt.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Posvećeni smo zaštiti Vaše privatnosti. Samo ovlašćeni zaposleni u kompaniji imaju uvid u privatne podatke naših korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Željeli bismo da Vas upoznamo sa sledećim principima kojima je uredjena naša politika privatnosti. Konstantno unaprijedjujemo sistem da bismo našim korisnicima obezbijedili najbolju moguću uslugu.


POVJERLJIVOST PODATAKA

Podaci korisnika se smatraju povjerljivima i neće biti prezentovani trećim licima (sa izuzetkom proizvodjača ili naših dobavljača) ili ukoliko to nadležni organi zatraže od nas. Korisnici imaju pravo na uvid u sve podatke koje o njima posjedujemo, uz jasno navodjenje razloga zbog kojeg se uvid u ove podatke traži od nas.

Ne prodajemo, izdajemo, niti dijelimo sa trećim licima i ne koristimo Vašu e-mail adresu za slanje neželjene pošte.


OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Portal je javni servis. Sve informacije koje se nalaze na Portalu su informacije od javnog značaja, osim ako izričito nije navedeno drugačije. Portal je dinamičan i vremenom će se njegov sadržaj mijenjati bez prethodne najave.

Objavljeni sadržaji se pripremaju na osnovu raspoloživih informacija od mjerodavnih izvora. Portal nastoji da objavljeni sadržaj,u najvećoj mogućoj mjeri, daje potpunu i tačnu informaciju. Bez obzira na našu punu posvećenost pripremi sadržaja, mi nismo odgovorni za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu ili neprijatnosti korisnika, koja je nastala kao posljedica upotrebe bilo nepotpune ili netačne informacije na ovom portalu. Korisnici Portala su stoga u potpunosti odgovorni za provjeru tačnosti i potpunosti sadržaja koji se na njemu nalaze.

Nismo odgovorni za direktnu ili indirektnu štetu ili neprijatnosti koje mogu nastati zbog tehničkih problema ili nedostupnosti Portala.

Portal sadrži linkove ka Internet sajtovima drugih organa javne uprave i drugih pravnih i fizičkih lica. Portal ne odgovara za sadržaj na tim sajtovima kao ni za njihovu dostupnost.

Administrator neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posljedičnu ili drugu štetu nastalu korišćenjem Portala ili drugih linkovanih sajtova.

Informacije na Portalu mogu da sadrže tehničke ili tipografske greške.


SIGURNOST I PRAĆENJE PODATAKA

Portal zadržava pravo da sakuplja sljedeće informacije o svojim korisnicima:

  • Ime domena sa kog je pristupljeno Portalu;
  • Datum i vrijeme pristupa Portalu.

U cilju sigurnosti Portala, na mreži se prati sav saobraćaj kako bi se identifikovali neovlašćeni pokušaji postavljanja ili promjene sadržaja, kao i svaki drugi pokušaj koji može da prouzrokuje štetu na Portalu ili računarskom sistemu. Zadržavamo pravo da isključimo odredjene korisnike sa servisa ukoliko zloupotrebljavaju Portal. Informacije za navigaciju se mogu koristi od strane lica, koja su ovlašćena za sprovodjenje zakona i na osnovu zahtjeva pravnog postupka za dobijanje podatka u istražnom procesu. Svi koji koriste Portal kao i računarski sistem koji podržava Portal, izričito pristaju na ovakvo nadgledanje, a ukoliko ono pokaže zloupotrebu ili kriminalne radnje, može se iskoristiti za prijavu nadležnim organima. U interesu svih korisnika Portala, saradjivaćemo sa inspektorima i organima nadležnim za suzbijanje kriminalnih aktivnosti i povrede sistema i mreža. Nijedan prenos informacija preko Interneta ne može se smatrati potpuno sigurnim. Iako težimo tome da obezbijedimo najveću moguću zaštitu, ne možemo garantovati sigurnost razmjene podataka izmedju Vas i Portala.


SAGLASNOST I PROMJENE USLOVA

Korišćenje naših servisa podrazumijeva Vašu saglasnost sa svim odredbama navedenim u ovim Uslovima korišćenja.

Uslovi pod kojima se ona primijenjuje podložni su povremenim izmjenama koje će blagovremeno biti objavljene. Ove izmjene postaju važeće tek nakon njihovog objavljivanja na ovoj stranici. Portal se obavezuje da će se pridržavati svega gore navedenog.

Ukoliko smatrate da se ne pridržavamo bilo koje odredbe navedene u ovim Uslovima korišćenja, molimo Vas da nas odmah kontaktirate putem telefona ili e-mail adrese.